Reachdas Saoranachd Saint Lucia

Reachdas Saoranachd Saint Lucia

Chaidh Prògram Saoranachd le Tasgadh Saint Lucia a chuir air bhog san Dùbhlachd 2015 a ’leantainn slighe Achd Àir 14 de 2015, Achd Saoranachd le Tasgadh air 24 Lùnastal 2015. Is e amas na h-Achd comas a thoirt do dhaoine saoranachd Saint Lucia fhaighinn le clàradh a’ leantainn tasgadh iomchaidh ann an Saint Lucia agus airson cùisean co-cheangailte ris.